Работата ни по възстановяване на функционалността на сградата на училището продължава

Днес бе сменена изцяло дограмата на западната фасада на салона и вратата към него.

ПРОЕКТ (ЕТАП 2): ЗАПАЗВАНЕ ПУБЛИЧНИЯ ХАРАКТЕР НА ИМОТИТЕ НА ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Следвайте ни и във Facebook @tzranchapz

Направи дарение

По банков път

В случай, че желаете да дарите средства по банков път, моля използвайте сметка с IBAN: BG22UBBS88881000985972
BIC: UBBSBGSF
и получател Фондация
"Бъдеще за Древна Царина" Банка ООБ-АД,
Клон Пазарджик

или с PayPal

месечно / еднократно

Ще се отвори страница на PayPal, в която можете
да изберете тип и сума на дарението.

Благодарим Ви!

Нашата кауза е да продължим възстановяването на предприемчивия и креативен дух на древна Црънча и от село със затихващи функции да възстановим авторитета и гордостта му като някогашен общински център за околните пет села. Това ще се стремим да сторим чрез работа по разкриване същинската история и опазването на историческото наследство, обичаи и традиции на древните ни предци, както и чрез многопосочно активизиране на общественото начало в настоящия живот на селото създавайки и съответни предпоставки за неговото по-добро бъдеще.

Свържете се с нас


Адрес: Ул.Девета №:22; с.Црънча, общ.Пазарджик
Тел: 0878 933 925
Емайл: drevnacarina1@gmail.com